Team Building Package

สร้างพลังทีมสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน

สร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร กับกิจกรรมสันทนาการ

ที่ครบทุกอารมณ์ จากซีนิคอลเวิลด์ สวนน้ำ สวนสนุก ท่ามกลางขุนเขาใหญ่

เลือกได้ 3 กิจกรรม

เพียง 880.-/ท่าน

ราคานี้รวม

• Leader นำกิจกรรม ผ้าเย็น

• ค่าสัญลักษณ์ประจำสี (ปลอกแขน) คนละ 1 ชิ้น

• น้ำดื่ม 2 คูลเบอร์ 2 จุด สำหรับ 30 ท่าน

• สมูทตี้ กีวี่

• ผลไม้ตามฤดูกาล

• ถ้วยรางวัล

เงื่อนไขการใช้บริการ

• ใช้ได้ทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ) เวลา 10.00-18.00 น.

• ราคานี้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

• ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า