กฏระเบียบข้อบังคับการเข้าเล่นสวนน้ำและสวนสนุกซีนิคอลเวิลด์

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ซีนิคอลเวิลด์ เพื่อความปลอดภัยและความบันเทิงของท่านขณะเข้าสู่สวนน้ำและสวนสนุก ท่านควรปฏิบัติตามคำแนะนำ คำแจ้งเตือนและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น แต่หากบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้แจ้งไว้ ทางซีนิคอลเวิลด์ขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณีและของดให้บริการผู้ทำผิดกฎระเบียบออกจากสวนน้ำและสวนสนุกทันที

รอยยิ้มและความสนุกสนานของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเรา ดังนั้นเมื่อท่านได้เข้ามาใช้บริการสวนน้ำและสวนสนุกซีนิคอลเวิลด์ควรคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ โปรดทราบและทำความเข้าใจเบื้องต้นว่าสวนน้ำและสวนสนุกให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่นแต่ละชนิด อาทิ ข้อจำกัดด้านความสูง (อย่างน้อย 140 ซม.) และน้ำหนัก (ไม่เกิน 90 กก.) สำหรับสไลเดอร์บางชนิด ผู้ที่มีร่างกายบกพร่องหรือพิการทางจิต (ผู้ที่มีอาการจากการใช้สารเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์) ผู้ที่มีอาการเกี่ยวข้องกับการแพ้ความร้อน รวมถึงอุปกรณ์บนศรีษะที่หลวม หรือเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเองและผู้เล่นท่านอื่นๆได้ โดยทางซีนิคอลเวิลด์ขอแจ้งรายละเอียดและคำแนะนำเบื้องต้นดังต่อไปนี้ :
• จุดเล็กๆที่ควรใส่ใจ ภายในพื้นที่ของสวนน้ำและสวนสนุกซีนิคอลเวิลด์นั้นล้อมรอบด้วยธรรมชาติและโครงสร้างของอาคาร บันได น้ำพุ ต้นไม้และสนามหญ้า รวมถึงเส้นทางการเดินไปยังเครื่องเล่นในแต่ละจุด โปรดระมัดระวังหากเกิดเหตุการณ์ที่ท่านได้รับบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นจากการเดินลื่น สะดุดหรือล้มโดยเกิดจากการกระทำของตัวท่านเอง หรือจากสิ่งของหรือโครงสร้าง โดยทางซีนิคอลเวิลด์ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
• ห้ามวิ่ง โปรดระวังลื่นล้มบนทางเดิน
• พื้นที่เปียก ควรระมัดระวังพื้นที่เปียกโดยเฉพาะในห้องน้ำหรือบริเวณรอบสวนน้ำ และรวมถึงร้านอาหารเช่นกัน
• เครื่องแต่งกาย กรณีเข้าเล่นสวนน้ำและสวนสนุกควรแต่งกายให้เหมาะสม รวมถึงเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์เสริมใด ๆ ซึ่งจะทำความเสียหายให้แก่เครื่องเล่น เช่น เครื่องแต่งกายหลวมเกินไป กางเกงยีนส์ขาดๆ กางเกงยีนส์ขาสั้น เสื้อผ้าหรือชุดว่ายน้ำที่มีโลหะ หัวเข็มขัด หรือเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่พิจารณาว่าไม่เหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าใช้บริการสวนน้ำและสวนสนุกทันที
• ห้ามปีนป่าย/ห้อยโหน บนต้นไม้ เสาอาคาร เสาไฟ หรือ กรอบประตู เป็นต้น
• พื้นที่นั่ง หากพบว่าม้านั่งเกิดการชำรุดหรือเสียหายโปรดแจ้งหน้าที่ให้ทราบทันที สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักมากควรตรวจสอบและระมัดระวังที่นั่ง
• ห้ามนั่งบนกำแพง ไม่ควรยืนพิงหรือนั่งบนกำแพงรั้ว หรือสไลด์เล่นตรงราวบันได อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
• ที่จอดรถ ซีนิคอลเวิลด์มีให้บริการพื้นที่จอดรถ โปรดขับรถเข้าไปจอดอย่างเป็นระเบียบและไม่กีดขวางทางสัญจรของลูกค้าท่านอื่น ซีนิคอลเวิลด์ขอแจ้งให้ทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบในการสูญหาย, อุบัติเหตุและหรือความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินภายในยานพาหนะของลูกค้าที่จอดรถในซีนิคอลเวิลด์ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยกรุณาล็อครถและเก็บทรัพย์สินของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกจากรถ
• แฮนด์ฟรี ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ, ไม้สำหรับถ่ายเซลฟี่ กล้องหรืออุปกรณ์การถ่ายภาพหรืออิเล็กทรอนิคใดๆ ขณะเล่นสวนน้ำและสวนสนุก หากไม่ได้รับอนุญาต
• ก่อนเข้าเครื่องเล่น อย่าชน ผลัก หรือแทรกผู้อื่นระหว่างอยู่ในแถวรอคิว และเพื่อความแน่ใจควรตรวจสอบสภาพร่างกายของตัวท่านเองพร้อมทำตามกติกาในการเล่นอย่างเข้าใจ
• วิธีป้องกันความปลอดภัย กฎระเบียบและคำแนะนำตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ทุกท่านควรอ่านและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากท่านใดพบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติ สิ่งของต้องสงสัยใดๆ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยทันที

คำเตือน!!! ควรประเมินความสามารถของท่านให้แน่ใจก่อนว่ามีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพราะเครื่องเล่นบางชนิดนั้นอาจทำให้คุณหัวใจเต้นแรงและรู้สึกตื่นเต้น ซึ่งไม่เหมาะกับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ รวมถึงผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อทรงตัวซึ่งส่งผลเสียต่อผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อต่อหรือกล้ามเนื้อผิดปกติทำให้เกิดอาการปวดหลังหรือคอ (กรณีใช้บริการเครื่องเล่นประเภทสไลด์)ผู้ที่มีอาการผิดปกติเนื่องจากการใช้สารเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ที่ฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยหรืออยู่ในระหว่างการรักษา รวมถึงคนที่กำลังตั้งครรภ์เช่นเดียวกัน ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นข้อจำกัดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวท่านเอง หากท่านไม่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎและเต็มใจรับความเสี่ยงในการเข้าเล่นสวนน้ำและสวนสนุก ทางซีนิคอลเวิลด์ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

โปรดทราบว่าลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการสวนน้ำและสนุกซีนิคอลเวิลด์นั้นมีภาระผูกพันในทางกฏหมายและศีลธรรมที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการเครื่องเล่นทุกชนิดรวมถึงการท่องเที่ยวในสวนน้ำและสวนสนุก

เครื่องเล่นหลากหลายชนิดในสวนน้ำและสวนสนุกมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ ดังนั้นการเข้าเล่นทุกครั้งท่านต้องระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับตนเองและผู้ใช้บริการท่านอื่น กรุณาอ่านคำแนะนำ วิธีการเข้าใช้เครื่องเล่น ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อความปลอดภัย และหากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของซีนิคอลเวิลด์ได้ทุกช่วงเวลาทำการ

ทางซีนิคอลเวิลด์ขอสงวนสิทธิ์เด็ดขาดในการพิจารณาว่าท่านสมควรเข้ารับบริการเครื่องเล่นทุกชนิดหรือไม่ โดยจะไม่ทำการคืนเงินในทุกกรณีหากท่านไม่มีความเหมาะสม และหากท่านประสบอุบัติเหตุ หรือ ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือห้องพยาบาลในจุดที่กำหนด

ซีนิคอลเวิลด์คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอันดับแรก ดังนั้นเราจึงอยากให้ทุกคนมีความสุขสนุกสนาน และความทรงจำที่ดีในที่แห่งนี้ตลอดทุกช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการสวนน้ำและสวนสนุก

กรุณาเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ามาเล่นสวนน้ำและสวนสนุกซีนิคอลเวิลด์ เนื่องจากท่านจะไม่สามารถคาดเดาสภาพอากาศได้ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน โดยเฉพาะช่วงพายุฝนตกหนักอาจทำให้พื้นค่อนข้างลื่นและเป็นอันตรายต่อผู้เล่นได้ ทางซีนิคอลเวิลด์ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและหยุดให้บริการเครื่องเล่นชั่วคราวหากพบว่าสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำหรับลูกค้าทุกท่าน ทางซีนิคอลเวิลด์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นและลูกค้าไม่มีสิทธิขอรับเงินคืนหรือเงินค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

แนวทางปฏิบัติและวิธีป้องกัน:
• สภาพอากาศเปียก (หมอกน้ำค้าง, ความชื้น, พายุฝน, น้ำท่วม ฯลฯ) โปรดระมัดระวังอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการลื่นล้มไม่ว่าจะเป็นบันได ทางเดิน ห้องน้ำ หรือแม้กระทั่งอันตรายจากการลื่นไหลของโคลนหรือแอ่งน้ำ
• พายุ (ลมฝน, ฟ้าคะนอง, ลูกเห็บ) หลบเลี่ยงภัยอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองหรือลูกเห็บ ควรหาที่หลบในอาคารหรือหลังคาที่แข็งแรง ขณะเกิดฝนฟ้าคะนองผู้ปกครองโปรดดูแลเด็กมิให้วิ่งเก็บลูกเห็บเล่นหรืออย่าวิ่งฝ่าลูกเห็บไปที่ลานจอดรถ อาจทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้
• หากเกิดเหตุการณ์สภาพอากาศที่เลวร้าย ทางซีนิคอลเวิลด์ขอระงับหรือหยุดให้บริการเครื่องเล่นชั่วคราว และอพยพผู้เล่นไปยังบริเวณที่จัดเตรียมไว้ กรุณาทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
• อากาศร้อนจัด นับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคลมแดด โดยมีอาการเพลียแดด มึนศรีษะ หรือหมดสติ ซึ่งเป็นภาวะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี้ สมควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่ร้อนจัดเป็นเวลานาน

ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาทุกชนิด
ซีนิคอลเวิลด์ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในสวนน้ำและสวนสนุกไม่ว่าจะเป็น สุนัข แมว กระต่าย จิ้งจก เต่า นก เป็นต้น ยกเว้น สัตว์เลี้ยงนำทางสำหรับผู้ที่มีความบกพร่อง เช่น สุนัข ซึ่งสุนัขช่วยเหลือต้องสามารถขับถ่ายโดยไม่สร้างปัญหาด้านสุขภาพและสุขอนามัยภายในซีนิคอลเวิลด์ โดยท่านจะต้องทำการติดต่อและได้รับการอนุญาตจากทางซีนิคอลเวิลด์ล่วงหน้าเท่านั้น หากเป็น “สุนัข” ที่ไม่เข้าข่ายคุณลักษณะตามกฎและข้อระเบียบที่ยกเว้นไว้ข้างต้นจะถูกจัดอยู่ในหมวดสัตว์เลี้ยงทั่วไปและไม่อนุญาตให้นำเข้ามาในสวนน้ำและสวนสนุกซีนิคอลเวิลด์

การดูแลบุตรหลานของผู้ปกครอง
สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองคอยควบคุมและดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด ซีนิคอลเวิลด์จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรืออาการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบุตรหลานของท่านเอง ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง กระโดด ปีนป่าย หรือห้อยโหน ซึ่งผู้ปกครองหรือผู้ดูแลควรจะห้ามและต้องคอยตักเตือนหากเด็กทำเช่นนั้น และขอความร่วมมือผู้ปกครองและบุตรหลานที่ของท่านอย่ารบกวนผู้เล่นท่านอื่น เพื่อให้การเข้าเล่นซีนิคอลเวิลด์เป็นไปอย่างเพลิดเพลินและสนุกสนานต่อทุกท่าน

พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ
ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการสวนน้ำและสวนสนุกนั้น ประกอบไปด้วยคนหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นมาในรูปแบบครอบครัว เพื่อน คู่รัก หรือธุรกิจองค์กร ซึ่งมีอุปนิสัยและพฤติกรรมแตกต่างกันออกไป ฉะนั้นเพื่อให้ทุกท่านเพลิดเพลินและมีความสุขกับการเข้าเล่นสวนน้ำและสวนสนุกร่วมกัน ท่านควรแบ่งปันช่วยเหลือ ดูแลและมีน้ำใจต่อผู้เล่นท่านอื่น รวมถึงการปฏิบัติตามประกาศและการแจ้งเตือนทั้งหมดภายในสวนน้ำและสวนสนุกอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นว่าลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวละเมิดกฎระเบียบ ทางซีนิคอลเวิลด์ขอปฏิเสธการหยุดให้บริการหรือเชิญให้บุคคลนั้นออกจากสวนน้ำและสวนสนุกได้ โดยไม่มีการคืนเงินหรือจ่ายเงินค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งพฤติกรรมดังต่อไปนี้คือการกระทำที่ต้องห้าม

• ห้ามแทรกแถวหรือแซงคิว หากท่านมาเป็นกลุ่มครอบครัว เพื่อน หรือหมู่คณะ กรุณาเข้าแถวและอยู่ในพื้นที่ของตนเองอย่างเป็นระเบียบ อย่าแซงคิวหรือแทรกผู้อื่นระหว่างอยู่ในแถวรอคิว หากคุณหรือคนในกลุ่มออกจากแถวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ต้องไปต่อคิวด้านหลังใหม่โดยไม่มีข้อยกเว้น
• ห้ามสูบ ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ ไปป์ ซิก้า กัญชา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดไอหรือควันได้ ไม่ว่าจะกรณีอะไรใดๆ ทั้งสิ้นในบริเวณพื้นที่ของสวนน้ำหรือสวนสนุก
• ห้ามพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด หรือมีส่วนร่วมในกระทำการที่ไม่ปลอดภัย ผิดกฎหมาย รวมถึงผลักหรือกระแทกผู้อื่นที่รอเข้าใช้บริการ
• ห้ามวิวาทชกต่อย แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว รวมถึงการสร้างความขัดแย้งด้วยวาจา ก่อกวน หรือข่มขู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจผู้อื่น ไม่เช่นนั้นจะถูกเชิญออกจากสวนน้ำและสวนสนุกซีนิคอลเวิลด์ทันที
• ห้ามพฤติกรรมดื้อรั้น หรือแสดงพฤติกรรมหยาบคายภายในสวนน้ำและสวนสนุก เช่น กระโดดจากกำแพงหรือเครื่องเล่น ปีนต้นไม้หรือเสาไฟ รวมถึงพฤติกรรมคึกคะนองด้วยการปาหรือขว้างเศษอาหาร ก้อนหิน ไม้ รองเท้า เป็นต้น
• การทำลายทรัพย์สิน/ลักทรัพย์ ห้ามทำลายหรือขโมยทรัพย์สินของทางซีนิคอลเวิลด์ รวมถึงผู้ใช้บริการท่านอื่น หากพบเจอทางซีนิคอลเวิลด์จำเป็นต้องงดให้บริการและไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้งดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด
• ห้ามเข้าหรือดำน้ำ ในบริเวณน้ำพุหรือส่วนตกแต่งของซีนิคอลเวิลด์ เช่น บ่อน้ำ น้ำพุ ธารน้ำ เป็นต้น
• บริเวณพื้นที่หวงห้าม/ส่วนบุคคล บุคคลภายนอกห้ามเข้ามาในเขตพื้นที่ทำงานหรือห้องพักพนักงาน สังเกตได้จากป้ายแจ้งบอกให้เข้า-ออกได้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น ทั้งนี้เพือความปลอดภัยในการทํางานของเจ้าหน้าที่และพนักงานในซีนิคอลเวิลด์ หากพบผู้ละเมิดกฎระเบียบจะต้องถูกเชิญออกจากสวนน้ำและสวนสนุกซีนิคอลเวิลด์ทันที
• กรุณาอย่าวางผ้าขนหนู รองเท้า กระเป๋า หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ทิ้งไว้บนทางเดินหรือบันได หากพบเห็นโปรดแสดงน้ำใจเก็บวางให้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อไม่ให้กีดขวางหรือรบกวนทางเดินแก่ผู้อื่น

กรุณาสวมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับการเข้าเล่นสวนน้ำและสวนสนุกซีนิคอลเวิลด์ ไม่ควรแต่งกายที่มีการเปิดเผยร่างกายให้เห็นในที่สาธารณะมากเกินไป หากพบเห็นเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าสวนน้ำและสวนสนุกหรือเชิญบุคคลที่เราพิจารณาเห็นว่าแต่งกายไม่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ โดยเชิญให้ออกจากสวนน้ำและสวนสนุกทันที

• กรณีเข้าใช้บริการสวนสนุก โปรดแต่งกายให้เหมาะสม สวมชุดที่ใส่สบาย มีความทะมัดทะแมง ยืดหยุ่น และไม่ควรแต่งกายที่มีการเปิดเผยร่างกายให้เห็นในที่สาธารณะมากเกินไป
• กรณีเข้าใช้บริการสวนน้ำ กรุณาสวมใส่ชุดว่ายน้ำหรือชุดที่มีความเหมาะสมในการเล่นน้ำ สวมชุดที่ใส่สบาย มีความยืดหยุ่น ไม่สวมชุดโปร่งใสหรือบางหรือที่มีการเปิดเผยร่างกายมากจนเกินไป
• เพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงความเสียหายของทรัพย์สิน โดยเฉพาะการเข้าเล่นสวนน้ำ ห้ามใส่กางเกงยีนส์ ชุดที่มีกระดุมทำจากโลหะ ซิป หรือหมุด รวมถึงห้ามใส่รองเท้าขณะเล่นบนเครื่องเล่นในสวนน้ำสวนน้ำ
• ห้ามนำเครื่องประดับใดๆ ติดตัว เพราะอาจจะเป็นอันตรายกับตัวผู้เล่นเองและทำให้เครื่องเล่นเสียหายได้ เช่น แหวนขนาดใหญ่ ต่างหู หรือสร้อยคอ เป็นต้น
• ไม่อนุญาตให้ใส่หน้ากาก หรือแต่งกายสไตล์ฮาโลวีนสยองขวัญ
• ห้ามสวมชุดนอน ชุดชั้นใน ชุดคลุมอาบน้ำ
• ห้ามสวมใส่เครื่องแต่งกายหรือเปิดเผยลายสักที่มีรูปหรือข้อความที่เข้าข่ายส่อเสียดและ/หรือลามกอนาจาร

สิ่งต้องห้ามในสวนสนุก
ซีนิคอลเวิดล์ขอสงวนสิทธิ์ตรวจสอบหรือตรวจค้นบุคคล กระเป๋า สัมภาระ เสื้อผ้า และสิ่งของอื่นๆ ทั้งหมดของผู้เข้าชมเพื่อความปลอดภัย โปรดทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามอย่างเคร่งครัด หากเราค้นพบสิ่งผิดปกติที่อาจเป็นภัยต่อส่วนรวมหรือท่านปฏิเสธการตรวจค้นเราจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ และไม่คืนเงินทุกกรณี

• ห้ามวัตถุอันตรายและอาวุธทุกชนิด เช่น อาวุธปืนและกระสุน ดาบ มีด วัตถุที่มีคม กรรไกรหรือวัตถุมีคม/ปลายแหลมอื่นๆ วัตถุระเบิดและสารไวไฟ รวมถึงพลุ ประทัดไฟ ดอกไม้ไฟ และเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
• ห้ามกล้อง GoPro หรือไม้เซลฟี (Selfie Stick) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและนักท่องเที่ยวผู้ที่มาใช้บริการสวนน้ำและสวนสนุก (อนุญาติให้ใช้กล้อง GoPro เป็นข้อยกเว้นในบางกรณีหากเห็นสมควร) หากพบเห็นบุคคลใดฝ่าฝืนกฎ หรือ อุปกรณ์กล้องเกิดความเสียหาย ทางซีนิคอลเวิลด์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น และไม่มีสิทธิขอรับเงินคืนหรือเงินค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น
• ห้ามสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า สเก็ตบอร์ด หรือรถล้อเดียวไฟฟ้า (ยกเว้น รถเข็นสำหรับผู้พิการที่ใช้งานด้วยมือ อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ซึ่งทำงานด้วยไฟฟ้า)
• ห้ามสีสเปรย์ / ปากกาเมจิก รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายที่เป็นของมีคมหรือปลายแหลม
• ห้ามเก้าอี้พับ, ร่มชายหาด หรือเต็นท์
• ห้ามวิทยุ หรือ เครื่องเล่นดนตรี รวมทั้งเครื่องดนตรีทุกชนิ

ซีนิคอลเวิลด์คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการสวนน้ำและสวนสนุกเป็นสำคัญ เพื่อมอบความบันเทิงและช่วงเวลาสนุกสนานของทุกคนในครอบครัว ดังนั้นกรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่ออยู่ในสวนน้ำและสวนสนุก รวมถึงการสำรวจความปลอดภัยของเครื่องเล่น ก่อนตัดสินใจว่าสมควรเล่นเครื่องเล่นนั้นๆ หรือไม่

การถ่ายภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหว – สิทธิส่วนบุคคลหรือเชิงพาณิชย์
ส่วนบุคคล – ท่านสามารถถ่ายรูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหววิดิโอกิจกรรมและบรรยากาศต่างๆ ภายในครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือสมาคมใดๆ โดยนำไปใช้เป็นผลงานของตัวท่านเองหรือผู้อื่นได้หากการถ่ายภาพนั้นได้รับการยินยอมจากบุคคลนั้นที่ถูกถ่าย แต่โปรดพึงระวังไว้ว่าหากการถ่ายภาพบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมนั้น อาจเข้าข่ายเป็นการที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ แก่ผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา นำไปสู่การดำเนินคดีหรือเกิดการฟ้องร้องหมิ่นประมาทได้ ทางซีนิคอลเวิลด์มีสิทธิ์ถ่ายภาพและภาพเคลื่อนไหวของผู้ใช้บริการเพื่อเป็นทรัพย์สินของทางซีนิคอลเวิลด์ซึ่งถือเป็นลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อผลประโยชน์และเหตุผลทางการตลาด สื่อโฆษณา รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้กับผู้เข้าใช้บริการ

เชิงพาณิชย์ – ห้ามถ่ายภาพหรือถ่ายภาพเคลื่อนไหวโดยมีวัตถุประสงค์ในทางการค้า/เชิงพาณิชย์ หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เช่น เพื่อประกวดชิงรางวัล ทำสารคดี สื่อโฆษณา สร้างภาพยนตร์ รวมถึงการอัพโหลด เผยแพร่ภาพถ่ายหรือวิดิโอผ่านทางช่องทางใดๆ ก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางซีนิคอลเวิลด์ จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที


โดรน – ของต้องห้ามและสิ่งผิดกฎหมาย
การใช้โดรนบินบังคับถ่ายภาพหรือภาพเคลื่อนไหว (ทั้งบริเวณด้านใน/ด้านนอก หรือ โดยรอบสวนสนุกซีนิคอลเวิลด์) ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การนำมาเป็นเครื่องมือกระทำผิดกฎหมาย หรือด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม จะถูกดำเนินทางกฏหมายทันทีโทษฐานละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือบุกรุกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้เพื่อการป้องกันความปลอดภัยต่อสถานที่และผู้เข้าใช้บริการ (กรณีการใช้งานในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางซีนิคอลเวิลด์ก่อน)

ซีนิคอลเวิลด์มีให้บริการอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายเมนูรวมถึงน้ำดื่มบรรจุขวด หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่มสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทางเบอร์ 044-004-888 สำหรับท่านที่มีอาการแพ้อาหารบางชนิด อาทิ ถั่วลิสงและ/หรือถั่วชนิดอื่นๆ อาหารทะเลเช่น กุ้ง ปลา หอย รวมถึงไข่หรือนมถั่วเหลือง หรือกรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ซึ่งอาจแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างชัดเจนเพื่อให้ทางเราสามารถจัดเตรียมเมนูอาหารพิเศษให้ได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากการปรุงอาหารบางเมนูนั้นอาจใช้วัตถุดิบร่วมกัน โดยอาการแพ้ต่างๆ ซึ่งถือเป็นปัจจัยของร่างกายแต่ละบุคคลอาจทําให้เกิดอาการรุนแรงและเฉียบพลันแตกต่างกันออกไป อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยแก่สุขภาพร่างกายของท่านโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางร้านให้ทราบก่อนสั่งอาหาร หากไม่มีการแจ้งทางให้ทราบล่วงหน้า ร้านอาหารในซีนิคอลเวิลด์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับการแพ้สารอาหารที่เกิดขึ้น

อาหารส่วนบุคคล/ถังน้ำแข็ง
ไม่อนุญาตให้นำเตาถ่าน เตาบาร์บีคิว หรือฟืน หรืออุปกรณ์ประกอบอาหารอื่นใดๆ เข้ามายังสวนน้ำและสวนสนุกซีนิคอลเวิลด์ รวมถึงนำเข้ามาตั้งตรงบริเวณลานจอดรถของผู้ใช้บริการเช่นเดียวกัน เรายกเว้นบางกรณีหากลูกค้ามีความจำเป็นบริโภคกลุ่มอาหารทางการแพทย์ (ยกเว้นสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน อาหารสำหรับทารก หรืออาหารสำหรับคนเป็นภูมิแพ้ ) ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นรายกรณีตามความเหมาะสม

ห้ามประท้วงหรือชุมนุมทางการเมือง
ห้ามจัดชุมนุม/ประท้วงหรือกิจกรรมทางการเมือง งานระดมทุน พิธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางธุรกิจหรือในเชิงพาณิชย์ งานกีฬา ภายในบริเวณสวนน้ำและสวนสนุกโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการจากซีนิคอลเวิลด์ หากตรวจสอบว่าละเมิดกฎ จะถูกเชิญออกจากซีนิคอลเวิลด์ทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น

นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
• ซีนิคอลเวิลด์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขราคาและวันเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ซีนิคอลเวิลด์อาจทำการปิดปรับปรุงการใช้งานของเครื่องเล่นชั่วคราวหรือกรณีที่มีสภาพอากาศแปรปรวน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทุกท่าน
• ซีนิคอลเวิลด์ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติมหรือ/แก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อบังคับโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ทางซีนิคอลเวิลด์ขอสงวนสิทธิ์งดเว้นการให้บริการและไม่มีการคืนเงินชดเชยใดๆทั้งสิ้น

กรณีผู้เข้าใช้บริการ ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเล่น/รถเข็นผู้พิการ/ตู้ล็อคเกอร์/กรุ๊ปหรือกิจกรรมสร้างทีม
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 044-001-188 หรือ 02-661-2999

ซีนิคอลเวิลด์มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ทุกท่านรับความสุขสนุกสนาน ประสบการณ์และรอยยิ้ม รวมถึงภาพความประทับใจไว้ในความทรงจำของทุกท่านตลอดไป