ส่วนลดพิเศษ

บัตร BIG CARD จาก BIG C

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 64
เพียงกด *783*45*128 * บัตรประชาชน 13 หลัง#

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบิ๊กการ์ดที่มีคะแนนสะสมตั้งแต่ 1 คะแนนขึ้นไป โดยทำการแลกคะแนนสะสมผ่านโทรศัพท์มือถือและประมวลผลหักลบในยอดคงเหลือทันที

2. 1 รหัส/ สิทธิ์/สมาชิก โดยสมาชิกบิ๊กการ์คต้องกครับสิทธิ์ผ่านโทรศัพท์มือถือและแสดงรหัสที่หน้าร้านค้าเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น

3. ไม่สามารถใช้รหัสที่เกิดจากการบันทึกหน้าจอโทรศัพท์มาแสดงเพื่อขอรับสิทธิ์

4. ในกรณีที่มีการกครหัสแล้ว ไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี

5. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น บัตรสะสม หรือ โปรโมชั่นอื่นได้

6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเงื่อนไขอื่นๆ จะเป็นไปตามที่บริษัทฯ และร้านค้ากำหนด