TEAM BUILDING / TEAM UP

กิจกรรมนันทนการสุดมันส์ในรูปแบบใหม่ ที่จะมาสร้างทักษะความเป็นผู้นำ ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม และความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปพร้อมๆกัน