DAY PASS

สวนสนุก

200 บาท

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • – ราคาโปรโมชั่นลดเหลือ 100 บาท
 • – สามารถนำไปแลกอาหารและเครื่องดื่มได้ในราคา 100 บาท
 • – ราคานี้ยังไม่รวมค่ามัดจำ Wristband เส้นละ 100 บาท
 • * เฉพาะ Kids Zone ไม่ต้องเสียค่าเข้า
 • * เด็กส่วนสูงไม่เกิน 100 ซม. เข้าฟรี

1,250 บาท

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • – ส่วนสูง 141 ซม. ขึ้นไป
 • – สามารถเล่นได้ทุกเครื่องเล่น อย่างละ 1 รอบ ยกเว้น GX-Swing, Speed Way, ATVs และ X-Max
 • – ราคานี้ยังไม่รวมค่ามัดจำ Wristband เส้นละ 100 บาท

850 บาท

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • – ส่วนสูง 101-140 ซม.
 • – สามารถเล่นได้ทุกเครื่องเล่น อย่างละ 1 รอบ ยกเว้น GX-Swing, Speed Way, ATVs และ X-Max
 • – ราคานี้ยังไม่รวมค่ามัดจำ Wristband เส้นละ 100 บาท

DAY PASS

สวนน้ำ

890 บาท

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • – ส่วนสูง 141 ซม. ขึ้นไป
 • – สามารถเล่นได้ทุกเครื่องเล่นโดยไม่จำกัดรอบ
 • – ราคานี้ยังไม่รวมค่ามัดจำ Wristband เส้นละ 100 บาท

680 บาท

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • – ส่วนสูง 101-140 ซม.
 • – สามารถเล่นได้ทุกเครื่องเล่นโดยไม่จำกัดรอบ
 • – ราคานี้ยังไม่รวมค่ามัดจำ Wristband เส้นละ 100 บาท
 • * เด็กส่วนสูงไม่เกิน 100 ซม. เข้าฟร

450 บาท

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • – อายุุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
 • – สามารถเล่นได้ทุกเครื่องเล่นโดยไม่จำกัดรอบ
 • – ราคานี้ยังไม่รวมค่ามัดจำ Wristband เส้นละ 100 บาท
 • * โปรดแสดงบัตรประชาชน

2,500 บาท

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • – ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 2 ท่าน
 • – สามารถเล่นได้ทุกเครื่องเล่นโดยไม่จำกัดรอบ
 • – ราคานี้ยังไม่รวมค่ามัดจำ Wristband เส้นละ 100 บาท
 • * เด็กส่วนสูงไม่เกิน 100 ซม. เข้าฟรี

DAY PASS

สวนสนุก

สวนน้ำ

1,700 บาท

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • – ส่วนสูง 141 ซม. ขึ้นไป
 • – กรณีสวนน้ำ สามารถเล่นได้ทุกเครื่องเล่นโดยไม่จำกัดรอบ
 • – กรณีสวนสนุก สามารถเล่นได้ทุกเครื่องเล่น อย่างละ 1 รอบ ยกเว้น GX-Swing, Speed Way, ATVs และ X-Max
 • – ราคานี้ยังไม่รวมค่ามัดจำ Wristband เส้นละ 100 บาท

1,100 บาท

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • – ส่วนสูง 101 – 140 ซม.
 • – กรณีสวนน้ำ สามารถเล่นได้ทุกเครื่องเล่นโดยไม่จำกัดรอบ
 • – กรณีสวนสนุก สามารถเล่นได้ทุกเครื่องเล่น อย่างละ 1 รอบ ยกเว้น GX-Swing, Speed Way, ATVs, X-Max
 • – ราคานี้ยังไม่รวมค่ามัดจำ Wristband เส้นละ 100 บาท
 • * เด็กส่วนสูงไม่เกิน 100 ซม. เข้าฟรี

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ● ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ● โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัทฯได้
 • ● โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

ลูกค้าสามารถดูโปรโมชั่น และ ซื้อบัตร
สวนน้ำ สวนสนุก Scenical World ผ่านทาง LINE SHOP

คลิกปุ่มด้านล่างนี้

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👉 Line ID: @scenicalworld หรือ คลิก https://lin.ee/nxkNOS1