โปรโมชั่น

4TH Pay One Baht

โปรคนที่ 4 จ่าย 1 บาท
3 คนแรกราคาปกติ คนที่ 4 จ่ายเพียง 1 บาท
ราคาพิเศษเฉพาะเข้าสวนน้ำหรือสวนสนุก

Fun & Easy

Fun & Easy
ยิ่งเล่นยิ่งคุ้มกับโซนสวนสนุก
โปรโมชั่น Token ชวนเล่นให้จุใจ

แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรซีนิคอลเวิลด์
ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 - 27 ธ.ค. 2561

December to Remember Splash

December to Remember Splash
(โรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ท)
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนน้ำ

New Year Big Deal Trio

December to Remember Trio
(โรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ท)
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนน้ำและสวนสนุกฟรี!! และรับ 50 Tokens/ห้อง

แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรซีนิคอลเวิลด์
ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ม.ค. 2561

New Year Big Deal Splash

New Year Big Deal Splash
(โรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ท)
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนน้ำ

New Year Big Deal Trio

New Year Big Deal Trio
(โรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ท)
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนน้ำและสวนสนุกฟรี!! และรับ 50 Tokens/ห้อง

New Year Big Deal Splash

New Year Big Deal Splash
(โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่)
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนน้ำ

New Year Big Deal Trio

New Year Big Deal Trio
(โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่)
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนน้ำและสวนสนุกฟรี!! และรับ 50 Tokens/ห้อง