โปรโมชั่น

Mid Year Sale

Mid Year Sale
ส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับบัตร Daypass
ราคาพิเศษเฉพาะเข้าสวนน้ำสวนสนุก

Fun & Easy

Fun & Easy
ยิ่งเล่นยิ่งคุ้มกับโซนสวนสนุก
โปรโมชั่น Token ชวนเล่นให้จุใจ

แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรซีนิคอลเวิลด์
ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค. 2561

Splashy Happy Mother's Month

Splashy Happy Mother's Month
(โรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ท)
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนน้ำ

Trio Happy Mother's Month

Trio Happy Mother's Month
(โรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ท)
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนสนุกและสวนน้ำ

Splashy Happy Mother's Month

Splashy Happy Mother's Month
(โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่)
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนน้ำ

Trio Happy Mother's Month

Trio Happy Mother's Month
(โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่)
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนสนุกและสวนน้ำ