โปรโมชั่น

Summer School Bonus

Summer School Bonus
โปรคุ้มสุด ซื้อบัตร 1 แถมอีก 1 !
สวนสนุก 1,250 บาท สวนน้ำ 890 บาท

Fun & Easy

Fun & Easy
ยิ่งเล่นยิ่งคุ้มกับโซนสวนสนุก
โปรโมชั่น Token ชวนเล่นให้จุใจ

แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรซีนิคอลเวิลด์
ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พ.ค. 61

Splashy Hello Package

Splash Hello Summer
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนน้ำ
(โรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ท)

Trio Hello Package

Trio Hello Summer
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนสนุกและสวนน้ำ
(โรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ท)

Splashy Hello Package

Splashy Hello Summer
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนน้ำ
(โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่)

Trio Hello Package

Trio Hello Summer
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนสนุกและสวนน้ำ
(โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่)