โปรโมชั่น

Summer School Bonus

Summer School Bonus
โปรคุ้มสุด ซื้อบัตร 1 แถมอีก 1 !
สวนสนุก 1,250 บาท สวนน้ำ 890 บาท

Fun & Easy

Fun & Easy
ยิ่งเล่นยิ่งคุ้มกับโซนสวนสนุก
โปรโมชั่น Token ชวนเล่นให้จุใจ

My Excite

Day Pass Excite & Kids
มั่นส์สนั่นเขากับเครื่องเล่นกว่า 20 ชนิด
โปรลดพิเศษ 880 บาท

Extra Fun

Day Pass Splash
มั่นส์สาดเขากับเครื่องเล่นสวนน้ำ กว่า 15 ชนิด
โปรลดพิเศษ 620 บาท

แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรซีนิคอลเวิลด์
ช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ. 61

Splash Back Package

Splashy Back To Childhood
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนน้ำ
(โรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ท)

Trio Back To Childhood

Trio Back To Childhood
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนสนุกและสวนน้ำ
(โรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ท)

Splash Back Package

Splashy Back To Childhood
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนน้ำ
(โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่)

Trio Back To Childhood

Trio Back To Childhood
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนสนุกและสวนน้ำ
(โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่)