ล็อคเกอร์

อัตราค่าบริการ 150 บาท

ซีนิคอลเวิล์ดให้บริการล็อคเกอร์สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์หรือของใช้ต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ด้านในใกล้เค้าเตอร์พนักงานก่อนเข้าสวนสนุก Excite พร้อมทันสมัยด้วยระบบ เปิด-ปิดอัตโนมัติจากสายรัดข้อมือที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่