โปรโมชั่น

Pro School Break Bonus

Chilling Promotion
ต้อนรับลมหนาว กับโปรสุดคุ้ม
ชวนครอบครัวและเพื่อนมาชิลกัน

Fun & Easy

Fun & Easy
ยิ่งเล่นยิ่งคุ้มกับโซนสวนสนุก
โปรโมชั่น Token ชวนเล่นให้จุใจWINTER GETAWAYS SPLASH PACK

โบทานิก้า เขาใหญ่
WINTER GETAWAYS SPLASH PACK
ตั้งแต่ 1 – 30 พ.ย. 2562
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนน้ำ ซีนิคอลเวิลด์

WINTER GETAWAYS TRIO PACK

โบทานิก้า เขาใหญ่
WINTER GETAWAYS TRIO PACK
ตั้งแต่ 1 – 30 พ.ย. 2562
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนน้ำ ซีนิคอลเวิลด์

WINTER GETAWAYS SPLASH PACK

เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่
WINTER GETAWAYS SPLASH PACK
ตั้งแต่ 1 – 30 พ.ย. 2562
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนน้ำ ซีนิคอลเวิลด์

WINTER GETAWAYS TRIO PACK

เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่
WINTER GETAWAYS TRIO PACK
ตั้งแต่ 1 – 30 พ.ย. 2562
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนน้ำ ซีนิคอลเวิลด์