โปรโมชั่น

โปรโมชั่น Fun & Easy
    เงื่อนไขการใช้บริการ
  • ● 1 token 40 บาท
  • ● นำ token ไปแลกเครื่องเล่นได้ทุกเครื่องใน Excite Zone & Kids Zone
  • ● สามารถแบ่ง token ให้กับเพื่อนร่วมคณะท่านอื่นได้
  • ● ราคานี้ไม่รวมค่ามัดจำ Wristband ชิ้นละ 100.-
  • ● ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ● โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัทฯได้
  • ● โปรโมชั่นนี้สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้