ซีนิคอล เวิลด์

Colorful Sand ART 2016

Event Details: สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมศิลปะสีทราย (Colorful Sand Art) โดย อาจารย์ ชลิต นาคพะวัน

Date: 1 - 31 December, 2016

Time: 10.00 am. - 18.00 pm. (Saturday & Sunday )

Admission: Free!

Enquiry: 044-001-188, 092-337-6996