ซีนิคอล เวิลด์

NEWS & EVENT

Team up
Scenical Aloha Fest 2017
Period of time 1 Apr - 30 June, 2017
Time 10.00 am. - 20.00 pm.
Corporate Event
Sand Art 2016
Period of time 1-31 Dec, 2016
Time 10.00 am. - 18.00 pm.

Scenical World VDO Channel (YOUTUBE)

Scenical World Official
เที่ยวหาหอก
เทยเที่ยวไทย อีสานใต้มุมมองใหม่
DT Family @ สวนสนุก scenical world
ดีเจอนี่ พาเที่ยว
By Checktour Channel
Inside Society
TOT Music
ทีม GWG (ม.กรุงเทพ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม I see you (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีมงานไฟไหม้ (ม.เชียงใหม่)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม 9697 (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม Aorlor (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม Corny (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม Flawless (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม Gravity (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม KIDSแปป (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม Ped Pro (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม RawRueaร เรือ (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม Scenical Health (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม super wet (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม thedoidoi (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม Yinyom (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม ใครปักตะไคร้ (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม ดอกไม้เหล็ก (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม โต๋ล่งตง (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม ปีนต้นไม้ (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม ปิ่นทองพาเพลิน (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม เรียนเช้ามาบ่าย (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม Great House X (ม.กรุงเทพ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม Great House Y (ม.กรุงเทพ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม smallship (ม.กรุงเทพ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม Spare (ม.กรุงเทพ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม sstar (ม.กรุงเทพ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม Tornado (ม.กรุงเทพ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม Travel Alone (ม.กรุงเทพ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม บู๋บู๋ฮับ (ม.กรุงเทพ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม ห่อหมก (ม.กรุงเทพ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม เอ็มฟลุ๊คเอง (ม.กรุงเทพ)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม 2BAW (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม 3หนุ่ม3มุม (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม 309 (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม E con (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม fantastic 4 (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม feedback (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม FNS (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม Freedom (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม General Team (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม GPNNTEAM (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม I see you (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม JJPM (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม KO'BANK (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม Loneliness (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม M2P (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม momewna (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม Pepteen (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม Scenery (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม Sweet Candy (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม Union (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม Vipchic (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม กุหลาบไฟ (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม คิดจะพักคิดถึงคิทแคท (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม ยกซด (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม มะเขือพวง (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม มิตรใหม่ (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม สามสาวสวนน้ํา (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม อะไร (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2
ทีม อ้ายมาสี่คน (ม.สวนดุสิต)
ประกวดโครงการ Lisa Digitorial Search 2